GIROSALUT Comunicació Castell-platja d'aro Girona

UN ESTUDI DE AMADEUS OFEREIX LES PAUTES PER ENTENDRE LES TRIBUS VIATGERES EMERGENTS.

Les tendències de viatge en els propers anys estaran determinades per l'ús intensiu de les tecnologies, els criteris socials, culturals, la comoditat en la gestió del desplaçament, l'escassetat de temps i el luxe. En funció d'aquestes preferències, un estudi de Amadeus distingeix entre sis tipus de tribus viatgeres. L'objectiu de l'informe Future Traveller Tribes 2030: els viatgers del demà és orientar les empreses turístiques en la seva presa de decisions i en el disseny de productes.

A diferència de l'estudi realitzat el 2007, amb més presència dels criteris sociodemogràfics, la nova investigació realitzada per Amadeus i la consultora especialitzada en tendències de consum The Future Foundation, posa el focus en l'usuari, en el seu comportament i en els seus hàbits de consum , segons ha indicat Fernando Costa, director comercial d'Amadeus Espanya. Es tracta d'identificar segments i veure com evolucionaran en els propers anys.

El món dels viatges presenta molt bones expectatives. Es calcula que el 2030 s'arribarà als 1.800 milions de turistes internacionals davant els 1.138.000 registrats el 2014, segons dades de l'Organització Mundial del Turisme (OMT). Una previsió que implica, al seu torn, importants desafiaments, per la qual cosa és important conèixer com evolucionarà el client, segons ha destacat Alex Luzarraga, sènior vice president de Corporate Strategy a Amadeus. En aquest sentit, "la segmentació és una eina estratègica de primer ordre per a les empreses que vulguin competir en aquest sector", ha afegit. Segons la seva opinió, aquestes companyies necessiten entendre a les tribus viatgeres emergents per prendre les decisions i realitzar les inversions adequades.

Va indicar que per realitzar el l'estudi s'han tingut en compte el que consideren tres eixos fonamentals. D'una banda, el factor econòmic, per l'augment previst en els desplaçaments al món, el reequilibri que es produirà entre els mercats emissors, ja que els països asiàtics incrementaran la seva participació en viatges internacionals, i pel progressiu envelliment de la població.

 

Alex Luzarraga, sènior vice president de Corporate Strategy a Amadeus, al centre, amb Fernando Costa, director comercial d'Amadeus Espanya, i Malek Nejjai, responsable de Comunicació d'Amadeus.
Alex Luzarraga, sènior vice president de Corporate Strategy a Amadeus, al centre, amb Fernando Costa, director comercial d'Amadeus Espanya, i Malek Nejjai, responsable de Comunicació d'Amadeus.

 

D'altra banda, les noves pautes del consumidor, en què destaca la seva obsessió per la connectivitat i la previsible desaparició de la divisió entre els viatgers d'oci il us de negoci. I, en tercer lloc, Luzarraga ha citat la tecnologia, que cada vegada estarà més present en la vida de les persones i "fins i tot en el nostre cos", ha afegit, en referència als dispositius wearables.

Atenent a aquests criteris, l'informe distingeix entre sis tribus:

- Cercadors de capital social. Són aquelles persones que organitzen els seus viatges en funció de les recomanacions i suggeriments que reben dels seus contactes en les xarxes socials. Tenen en compte les possibilitats d'incrementar la seva "capital social", entès com el nivell de col·laboració del consumidor dins del seu col·lectiu, el valor que aporta i el valor que rep. Segons Alex Luzarraga, "hi ha un cert exhibicionisme, una obsessió per estar presents a les xarxes socials". I indica que si les empreses volen arribar a aquest client, han de portar la seva oferta a aquestes plataformes.

- Puristes culturals. Valoren l'autenticitat de l'experiència i consideren les vacances com una oportunitat per submergir-se en una cultura diferent. "Busquen el contacte amb la part més social del turisme", explica Luzarraga, pel que solen utilitzar serveis p2p.

- Els amants de la comoditat. Per a aquesta tribu les vacances constitueixen un moment excepcional i optaran per un paquet de productes i serveis que els eviti la gestió de les diferents fases del desplaçament.

 

La permanent connexió a internet és bàsica per als nous viatgers. # shu #
La permanent connexió a internet és bàsica per als nous viatgers. Imatge Shutterstock

 

-Els Viatgers per obligació. Aquells que orienten la seva sortida a aconseguir un objectiu concret. Un perfil que no es refereix només als viatgers de negocis, inclou també a esportistes, pelegrins o persones que es desplacin per una raó familiar, entre altres motius.

No tenen problemes de pressupost, però solen disposar de poc temps i valoren les tecnologies que els permetin resoldre d'una manera ràpida les possibles incidències que puguin sorgir, com la cancel·lació o un canvi d'un vol. També demanen una oferta diferenciada que els possibiliti visitar la destinació durant unes hores sense haver de perdre temps fent cua.

-Els Rodamón compromesos. Es mouen per principis ètics i estan molt sensibilitzats amb els problemes mediambientals i de sostenibilitat. D'aquesta manera, avaluaran l'impacte dels diners destinats a un viatge en l'entorn. Fins i tot es mostren disposats a rebutjar destinacions per qüestions polítiques, si consideren que s'estan cometent injustícies socials.

-Els Caçadors de luxe. Aquest col·lectiu no té problemes de pressupost i busca experiències exclusives, amb un alt nivell de personalització. El viatge és imprescindible per a ells com una forma de compensar el sacrifici de temps i esforç que exigeix ​​la seva feina i la seva vida quotidiana.