GIROSALUT Comunicació Castell-platja d'aro Girona

COM CULTIVAR LA ESTÈVIA

JOSEP PAMIES

10/06/2019

Cultiu de l'estèvia

Multiplicació i cultiu

A partir de la primavera i gairebé fins a mitjans d'agost les plantes es poden anar reproduciento per esqueixos (cas similar als geranis). D'una planta de Stevia que rebroti a la primavera es poden produir de 200 a 500 noves plantes per mitjà d'aquest sistema, esqueixant durant tot el temps que la planta va vegetant. Cal vigilar de no plantar un brot que acabi en flor, perquè mai arribaria a arrelar. Normalment els brots de primavera i estiu tenen poques vegades flor. Val a dir que aquestes flors no acabarien de produir llavors amb poder de germinació. Per aquest motiu la reproducció s'hagi de fer per esqueix i no per llavor. D'aquesta manera si partim d'una bona varietat conservarem sempre les seves característiques medicinals. Per assegurar-nos que un brot de Stevia sense arrels pugui arrelar bé, seguirem els següents passos:

1r - Omplirem el test o test amb torba abonada que pot trobar-se en qualsevol garden, i la regarem fins que quedi ben xopa.

2n - D'un brot de Stevia que tingui 20 cm. de longitud, tallarem els 10 cm. finals (assegurant-nos que no acaba en flor). D'aquests 10 cm. de tija (esqueix), treurem les 2-3 fulles inferiors per facilitar l'enterrat a la torba. Clavarem el brot a la torba i pressionarem fortament amb els dits alredededor l'esqueix perquè hi hagi bon contacte amb la torba humida. Entre que es talla el brot i es planta no ha de passar molt de temps. És millor tallar i plantar immediatament o bé mantenir els brots en aigua com si fossin flors tallades.

3r - Posarem el test en un lloc ombrejat per evitar que el sol s'assequi el brot, i regarem 3 vegades al dia (a primera hora, al migdia i al final del dia). Observació: un lloc ombrejat significa un hivernacle o bé un emplaçament a l'aire lliure on mai doni el sol directament. Si és a l'aire lliure col·locarem més la planta en un lloc a resguard del vent per evitar la deshidratació excessiva. Un lloc ombrejat tampoc vol dir l'interior d'una habitació o magatzem amb poca llum.

4t - Als 25-30 dies el brot de Stevia començarà a posar-se dret i quan s'observi que comença a sortir alguna fulla nova ja pot posar-se la planta en una zona amb més sol, on ja no pararà de créixer. Quan el brot trasplantat comenci a treure fulles noves, deixarem de regar les 3 vegades al dia i només regarem un cop al matí.

- Al cap de 2 mesos d'haver trasplantat un brot sense arrels a un test petita, trasplantarem per segona vegada al lloc definitiu, que pot ser a l'aire lliure, en un jardí, hort o camp de conreu, dins d'un hivernacle o també en un test o test prou gran per facilitar el màxim creixement de la planta. Un hivernacle permet avançar la producció unes setmanes a la primavera i endarrerir la decadència de la planta a la tardor. L'hivernacle durant els mesos més forts de l'estiu es pot ombrejar una mica per evitar les calors fortes i simular el clima tropical d'on és originària la Stevia. Malgrat tot, a l'aire lliure ia ple sol la Stevia es desenvoluparà bé.

- Quan cap a finals de tardor notem que la planta no té més ganes de créixer i s'omple de flors, és el moment de retallar la planta deixant-la amb uns 10 cm. d'alçada i aprofitarem per assecar les fulles de les tiges tallats.

- Per assecar les fulles durant l'estiu de manera correcta, procurarem que no els toqui el sol directament, per tal de preservar totes les propietats medicinals. Amb els fulls d'última hora, quan retallem la planta per passar l'hivern, és inevitable assecar-les al sol o si tenim petites quantitats podem assecar-les a l'interior de l'habitatge on hi haurà millor temperatura. Lògicament, aquestes orientacions variaran segons la zona en què ens trobem.

Marc de plantació (cultiu en sòl)

El marc de plantació dependrà del epacio que tinguem, de l'amplada dels bancals, etc. Si no tenim problemes d'espai, podem posar les plantes separades uns 30 cm o més perquè puguin créixer lliurement. Normalment en cultiu a gran escala els marcs de plantació són de 50 cm entre fileres (per poder passar) i de 20-30 cm entre plantes dins de la filera.

regs

La Stevia és una planta de clima tropical i no tolera la sequera. En els dies de forta calor seca veurem com les fulles s'inclinen mitjà marcides causa de la forta transpiració, i d'acord el sol va afluixant veurem que les fulles tornen gradualment a la normalitat. Això ens dóna una idea de l'aigua que necessiten a l'estiu, ja que durant aquesta estació, depenent sempre de la zona en què estiguem, cal regar gairebé cada dia, però a la primavera i tardor esperarem a regar quan la terra, al contacte amb la mà, no doni sensació d'humitat. Per evitar una excessiva evaporació de l'aigua del sòl podem aplicar un encoixinat amb palla o material orgànic a la base de la planta, així s'estalvien regs i aigua. Durant l'hivern, com que la planta parada, regarem molt poc per evitar que es podreixin les arrels ja que d'aquestes han de brollar noves plantes a la primavera. En qualsevol cas, l'estèvia no tolera un excés d'humitat i si el sòl està entollat o amb mal drenatge, les arrels es podriran. Cal doncs un equilibri i hem d'aprendre a que tingui la humitat adequada sense passar-nos.

Abonat

La Stevia és una planta poc exigent en abonat. Amb adob orgànic no hi ha problema si ens passem de dosis però amb adob mineral o químic cal anar amb compte per no aplicar en excés ja que la planta es ressent molt i fins i tot pot morir. Si fem servir adob mineral o químic, començarem a aplicar uns dos mesos després del trasplantament, en poca quantitat però freqüentment (cada 30 dies). L'abonat mineral ha de ser més gran en potassi que en fòsfor i nitrogen, ia més ha d'estar enriquit amb microelements. Amb un bon abonat orgànic un cop l'any és suficient, l'inici de la primavera si la planta està en terra. Si està en test, afegir un 20-30% del volum de la torba.

tractaments

La Stevia és una planta molt resistent a insectes i fongs si no abusem dels regs ni dels abonats químics nitrogenats. En cas d'observar algun pugó o mosca blanca, recomanem fer tractaments amb extractes d'all, olis de Neem o amb altres productes autoritzats en agricultura ecològica. Si observem alguna eruga, no cal tractar. Si l'atac d'eruga és molt fort, tractarem amb preparats de Bacillus Thuringiensis (és un insecticida ecològic que no requereix termini de seguretat). Cal vigilar els cargols i llimacs, als quals l'estèvia els ve de gust molt. En aquest cas, podem recollir-los a mà o farem servir el fosfat fèrric natural que és un molusquicida autoritzat en agricultura ecològica. Amb aquests tractaments assegurarem una recol·lecció de fulles sense productes tòxics i podrem obtenir totes les propietats medicinals que conté la planta.